Ostap Bondarczuk

Ci, co odziedziczyli piękne imię po sławnych przodkach, nie umieją się w upadku z położeniem swym zgodzić, wyrywają konwulsyjnie z upośledzenia, którym mniemają ubóstwo.
Nie umiejąc ani pracować, ani odzyskać straconego, ani się z położeniem nowym pogodzić, stają się ludźmi najnieszczęśliwszymi, bo skazanymi na ciągłe kłamstwo.
Ich życie jest najbiedniejszą komedią! komedią tragicznie się często rozwiązującą.
Muszą kłamać majątek tracąc do reszty, kłamać szczęście w cierpieniu; kłamać państwo wśród niedostatku, kłamać spokojność, gdy ich jutro dręczy piekielnie.
Taki właśnie był los rodziców Alfreda.
Znacznie nadrujnowany objąwszy majątek, omyliwszy się w ożenieniu, które było prostą rachubą, a okazało się mylną, ojciec jego nie miał odwagi powiedzieć sobie, że był ubogi.
Skutkiem tego pozostałemu synowi zostawił imię tylko i ruiny majątku, który należąc do syna pozornie, w istocie ledwie by mógł zaspokoić wierzycieli.
Ojciec Alfreda i hrabia na początku tej powieści widziany byli rodzonymi braćmi, ostatnimi swego imienia potomkami.
Bratu umierający polecił syna, a u łoża konającego dane słowo zapewniło Alfredowi jaśniejszą przyszłość.
Hrabia miał córkę, łatwo przewidzieć, co sobie wzajemnie przyrzeczono.
Kosztem stryja, który objął w swój zarząd majętności synowca, wychował się Alfred z całym staraniem na jakie mógł się zdobyć, jakie mógł wymyślić hrabia.
Wychowanie to, wcale nie nowym sposobem pomyślane, ograniczało się wczesnym nauczaniem francuskiego języka, muzyki, tańca, potem wysłaniem do uniwersytetu w Berlinie, dokąd raczej z
własnej woli, niż po myśli stryja, udał się Alfred.
Stryj wziął to sobie za rodzaj wojażu i pozwolił na to tym chętniej, że synowiec z Berlina w czasie ferii zwiedził Szwajcarią, Francją, i Anglią.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>