Ostap Bondarczuk

Żeby mi też nie powiedzieć zaraz o liście, nie dać go zaraz! List tak zajmujący! tak ciekawy! Od Alfreda!
- Wszak go masz.
- Teraz!
Kiedym ci go prawie gwałtem wzięła, zamiast mieć go wczoraj jeszcze!
I pogroziła ojcu na nosku.
- Zobaczysz, papo, co ci zrobię!
- Na przykład?
- Wszystkie twoje projekta zniszczę. Alfreda nie zechcę i...
Tu schyliła się do ucha hrabiego, szepcąc:
- Pójdę za mąż, jak pani D...
Ojciec udawał, że się śmieje, ale poczerwieniał cały.
- Rób sobie, duszko, co chcesz! ty wiesz, jak cię kocham, i że w niczym nie umiem ci się sprzeciwić!
Wmawiasz mi na próżno jakieś projekta, których nigdy nie miałem.
- Doskonale! Zapierasz się więc?
- O niczym nie wiem!
- Nie myślałeś o Alfredzie dla mnie?
- Ale nie - z nieukontentowaniem rzekł hrabia.
- Biorę cię za słowo.
- O! jak chcesz! pozwalam.
W czasie tego urywku rozmowy ojciec był widocznie mocno skłopotany i pomieszany czymś. Misia tymczasem odczytywała ciekawie list Alfreda.
- Jeśli taki zimny pedant i ceremonialny grzeczniś, jakim go widzę z listu - zawołała rzucając - zginiony! Po twoich projektach, papo, nic z tego nie będzie.
Porwała list znowu ze stołu, z nowym zajęciem.
- A, a! - rzekła - i nic pewnie nie donosi mi o moim protegowanym?
- O kim!
- kwaśno spytał hrabia, choć dobrze wiedział, że mówiła o Ostapie sierocie.
- Jak to? o kim! a - o towarzyszu podróży!
- O towarzyszu!
- rzekł ojciec - o żadnym towarzyszu nie wiem... prócz... służących - dodał z przyciskiem.
- Rachujesz więc do nich i pana Eustachego?
- I Ostapka - dodał hrabia.
- Papo!
kochany papo! Nie rób mi tej przykrości!
- Nie rozumiem cię!
- Tyle masz starych przesądów!
Hrabia wzruszył ramionami pogardliwie.
- Bez żartu!
Alfred - mówiła Misia przebiegając list - nic o nim nie pisze.
- Cóż mógł napisać?
- A! jak ciekawa jestem! jak jestem ciekawa!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>