2019-11-26

Formularze PCC-1 i P-CC1/A zostały zastąpione przez formularze ppc google i PCC-3/A

Najwydajniejsze pompy ciepła pracujące w systemie powietrze-woda. Czynnik chłodniczy – gaz, który krąży w obiegu zamkniętym w pompie ciepła przepływa przez parownik gdzie zostaje podgrzany i ulega odparowaniu. Pompy ciepła zalicza się do urządzeń z dziedziny odnawialnych źródeł energii ponieważ 70-80% energii do ogrzewania jest pobierana z otoczenia. Formularze PCC-1 i P-CC1/A zostały zastąpione przez formularze ppc google http://pl.seeyouup.com/oferta/11-google-ads i PCC-3/A. Ekologiczne pompy ciepła pracujące w systemie powietrze - woda czerpią energię z powietrza i w efektywny sposób przetwarzają ją na energię potrzebną do ogrzewania wody użytkowej. Pompy w systemie ziemia - woda instalowane są wewnątrz budynków. Najbardziej popularne są gruntowe pompy ciepła typu glikol/woda - z dolnym źródłem pionowym (odwierty z sondami), rzadziej z dolnym źródłem poziomym (ułożone odpowiednio pętle z rur PE). Mogą być również wykorzystane przez serwis do zdalnej oceny i bieżących korekt ustawień fabrycznych w celu optymalizacji pracy pompy ciepła w określonych warunkach w miejscu jej montażu. Pompy ciepła oferują najwyższe parametry pracy niezależnie od temperatury na zewnątrz. Największą sprawność mają latem, lecz wtedy grzejemy tylko ciepłą wodę użytkową, natomiast najniższą sprawność mają zimą, czyli tak naprawdę wtedy kiedy najwięcej ciepła potrzebujemy. Ekologiczne pompy ciepła pracujące w systemie grunt - woda czerpią energię z gruntu i przetwarzają ją na energię potrzebną do ogrzewania. Pompy ciepła gruntowe działają w oparciu o dolne źródło - grunt (ziemia), stąd ich nazwa. Ze sprężarki gaz jest wtłaczany do wymiennika ciepła (skraplacza), gdzie oddaje energię cieplną do systemu grzewczego budynku, po czym ulega schłodzeniu i skrapla się. CHŁODZENIE AKTYWNE – chłodzenie za pomocą kompresora bardzo wydajne, zawór czterodrogowy zabudowany w pompie ciepła odwraca cykl i zamienia miejscami skraplacz z parownikiem. Pompy tego typu przystosowane są do pobierania ciepła ze źródła za pomocą niezamarzającego medium ciekłego, jakim najczęściej jest wodny roztwór glikolu propylenowego. Opinie o pompach ciepła są sceptyczne albo bardzo entuzjastyczne. Dolnym źródłem powietrznych pomp ciepła jest powietrze. Pompy ciepła wodne działają na dwóch studniach - odwiertach. Powietrzne pompy ciepła wykorzystują naturalne ciepło powietrza zewnętrznego lub wewnętrznego (np. Pompy te mogą być odpowiednio dostosowane do pobierania ciepła bezpośrednio z wód gruntowych, ścieków. Powietrze zewnętrzne jest zasysane do pompy ciepła powietrzne - woda.

Zobacz także